Zázemie

Úrovne zázemia :
Tréningové priestory
Zvyšujú rýchlosť tréningu hráčov (viac v sekcii Tréning )

Regeneračné priestory
Zlepšujú rýchlosť regenerácie hráčov.
Je ideálne ak sú Tréningové a Regeneračné priestory zhruba rovnaké (+-15), vtedy hráči zregenerujú 33 bodov späť do energie. V prípade väčšieho rozptylu je tu možnosť, že hráč nezregeneruje späť na 100%.

Juniorská prípravka
V juniorskej prípravke sa sústreďujú všetky mladé hokejové talenty a pripravujú sa na svoj vstup do seniorského mužstva. Tých, ktorí dosiahnu dostatočný vek a schopnosti, je možné v menu Mužstvo - Juniorská prípravka vybrať a zaradiť do seniorského mužstva. Manažér mužstva môže rozhodnúť, ktorí budú v mužstve pokračovať a ktorí nie.

Akých dobrých hráčov vlastne môžem dostať z juniorskej prípravky a od čoho to závisí ?
Počiatočná vytrénovanosť hráča závisí od úrovne juniorskej prípravky a od jeho kvality a veku. Úroveň juniorskej prípravky neovplyvňuje kvalitu nových hráčov, takže na každej úrovni juniorskej prípravky je rovnaká pravdepodobnosť, že nový hráč bude mať kvalitu 100%.

Hráč príde z juniorky so zmluvou na pár (4-50) dní a denným platom 0.

Roztlieskávačky
Zvyšujú motiváciu mužstva na zápasoch.

Oddelenie prieskumu
Toto oddelenie poskytuje manažérovi dôležité informácie na viacerých miestach v hre. Informácia z oddelenia prieskumu sa dá jednoducho identifikovať podľa týchto dvoch ikoniek :
- znamená odhadovanú hodnotu,
- znamená presnú hodnotu.

Prieskum zápasu - aktivuje sa kliknutím na linku 'Preskúmaj!' v okne zápasu a výsledok je prehľad umiestnenia gólových striel. Takýto prieskum stojí manažéra 2 prieskumy z juniorskej prípravky a bude uchovaný 70 dní. Po preskúmaní zápasu sa už nebude zobrazovať kam mužstvá mierili strely, v prípade že ani jedno z mužstiev nie je vlastnené skúmajúcim manažérom.

Prieskum hráča - v prípade špeciálneho záujmu o niektorého hráča je možné zadať v oddelení prieskumu (alebo na karte hráča) jeho dôkladné preskúmanie. Po ukončení dôkladného prieskumu budú k dispozícii niektoré atribúty hráča, ktoré boli dovtedy skryté a u cudzích hráčov aj ich schopnosti. Takto je možné preskúmať 3 hráčov za deň.
Hráča je možné (okrem dôkladného prieskumu za peniaze) preskúmať aj okamžite, čo stojí manažéra 3 prieskumy z juniorskej prípravky. Tento prieskum je možné uskutočniť na karte hráča po kliknutí na kvalitu/potenciál. Po kliknutí na spomínanú kvalitu/potenciál manažér uvidí koľko takýchto prieskumov ešte môže vykonať. Ak už nemáte k dispozícii prieskumy z juniorskej prípravky, tak dôkladný prieskum hráča nieje nijako obmedzený a môžete skúmať hráčov až do minutia hotovosti.
Dôkladný prieskum hráča bude uchovaný 2 reálne roky, čo v časopriestore HA znamená cca 10,5 sezóny (ráta sa od nasledujúceho dňa a končí po prepočte).
V prípade, že chcete vedieť, aké hodnoty kvality a potenciálu ukazuje Vášmu hráčovi, keby nebol preskúmaný, tak viete kliknúť na kvalitu/potenciál na karte hráča a tieto hodnoty sa Vám ukáže. Toto samozrejme platí iba pre tých manažérov, čo majú Sponzorský balík .

!!! Nie je možné z Ačka preskúmať zápas, v ktorom sa nachádza jeden z tímov z ligy, v ktorej sa nachádza manažérov B tím a naopak !!!


Vlastných hráčov bez skúmania vidí manažér v rôznych rokoch nasledovne:
17 rokov
Kvalita - odhad hodnoty (presná hodnota u preskúmaného hráča)
Lojalita - neznáma hodnota
Potenciál - neznáma hodnota

18-19 rokov
Kvalita - presná hodnota
Lojalita - odhad hodnoty (u všetkých svojich hráčov a u cudzích preskúmaných hráčov)
Potenciál - neznáma hodnota

20-21 rokov
Kvalita - presná hodnota
Lojalita - presná hodnota u svojich hráčov, odhad hodnoty u cudzích preskúmaných hráčov
Potenciál - odhad hodnoty

22+ rokov
Kvalita - presná hodnota
Lojalita - presná hodnota u svojich hráčov, odhad hodnoty u cudzích preskúmaných hráčov
Potenciál - presná hodnota

U cudzích hráčov bude vidieť presné hodnoty KVALITY a POTENCIÁLU až od veku 29+. V prípade, že chcetet vedieť aj lojalitu, je potrebné hráča preskúmať. Ale aj v tomto prípade uvidíte iba kladnú (+) alebo zápornú (-) hodnotu, nie presné číslo.

POČET VOĽNÝCH PRIESKUMOV V JUNIORSKEJ PRÍPRAVKE PODĽA VYBUDOVANÉHO ZÁZEMIA "PRIESKUM".

0 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 0
1 % až 18 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 1
19 % až 31 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 2
32 % až 43 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 3
44 % až 56 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 4
57 % až 68 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 5
69 % až 81 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 6
82 % až 93 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 7
94 % až 100 % = počet prieskumov za jeden týždeň = 8
Maximálny počet prieskumov je 2500.


Maximálny počet "ušetrených" prieskumov sa nastavil na hranicu 500, potom už nebudú pribúdať. Po dosiahnutí tejto hranice odteraz už prestanú ďalšie pokusy pribúdať, až kým mužstvo pokusy znovu neminie pod 500. Počet celkových pokusov aj ostatných mužstiev sa odteraz zobrazuje v Mužstvo - TOP16 v prvej tabuľke.Oddelenie marketingu
Stará sa o obchod a vzťahy s fanúšikmi.
Na úspešný predaj darčekových a reklamných predmetov nestačí mať v mužstve iba hviezdnych hráčov, ale aj dostatočnú úroveň oddelenia marketingu. Svojou činnosťou v oblasti vzťahov s fanúšikmi oddelenie marketingu pozitívne ovplyvňuje odchod a príchod fanúšikov do fanklubu